آیا مصرف شوینده حاویAHA لامینین برای انواع پوست های چرب و خشک مجاز است؟

استفاده از این ژل برای شستشوی پوست های چرب بسیار مناسب است، در پوست های خشک منع مصرف ندارد. استفاده طولانی مدت و یا میان مدت این محصول به علت ترکیبات موجود در آن باعث خشکی پوست می شود.