آیا مصرف این شیرپاک کن برای تمامی انواع پوست ها توصیه می شود؟

بله- این شوینده برای انواع پوست ها ساخته شده است.